Ziekte en verlof


Is uw zoon of dochter niet in staat naar school te komen?

Bel dan 's ochtends vroeg (tussen 08.00 en 08.30 uur) naar Rombouts (045-5258616), en meld hem/haar af bij een van onze baliemedewerkers. Zij verwerken deze melding dan in magister. U kunt via het ouderportaal (aan het eind van de dag) nagaan of de melding correct is verwerkt.

Wanneer uw zoon/dochter weer naar school kan, kan hij/zij zichzelf melden bij de balie.

Wanneer uw zoon/dochter onder schooltijd een afspraak heeft bij een arts, kunt u dit ook telefonisch melden, maar ook schriftelijk, via de coördinator.

Ook verlofaanvragen (bijvoorbeeld voor bruiloften en begrafenissen) dient u in bij de coördinator.

Deel dit bericht