Magister 6


Ons leerlingvolgsysteem is "magister". Via Magister kunt u de cijfers van uw zoon/dochter inzien, de aanwezigheid controleren en oudersgespekken aanvragen.

Via deze link gaat u naar magister.

In dit document leest u hoe u een oudergesprek kunt aanvragen.

Deel dit bericht