Ouderraad


De ouderraad heeft als doelstelling de samenwerking en het contact tussen ouders en de school actief te bevorderen d.m.v. het behartigen van belangen van ouders en leerlingen inzake onderwijs en opvoeding. Dus het welzijn en het welbevinden van de leerlingen.

Vaste onderwerpen op de agenda zijn onder andere: het onderwijs, veiligheid, lesuitval.
Er vindt tweemaandelijks overleg plaats met de unitdirecteur over alle zaken die het welbevinden van de leerlingen aangaan. De vergaderingen zijn voor ouders openbaar. Om een vergadering bij te wonen moet u zich aanmelden bij de secretaris.

De ouderraad beperkt zich tot aangelegenheden die meerdere leerlingen aangaan en behartigt geen individuele zaken. Als u problemen heeft (individueel), kan de ouderraad u behulpzaam zijn bij het aangeven bij wie u moet zijn.

De ouderraad is ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van het Rombouts.
 

Het bestuur van de ouderraad bestaat uit:

Voorzitter: Dhr. M. van Til
 
Secretaris: Mevr. D. Ranft

Het dagelijks bestuur van de ouderraad is te bereiken via mailadres:

ouderraad@rombouts-lvo.nl

Als u de vertrouwenspersoon van de ouderraad wilt mailen kunt u via bovenstaand e-mailadres contact opnemen.
De ouderraad stelt het erg op prijs als u als ouder lid wilt worden van de ouderraad, zodat we schoolbreed de belangen kunnen behartigen. U kunt zich aanmelden via bovenstaand e-mailadres.

Deel dit bericht