Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad van het Romboutscollege bestaat voor het schooljaar 2016 - 2017 uit:

 

Rol Naam
Voorzitter Dhr. D. Wertz
Secretaris Dhr. drs. A. de Meijer
Personeelsleden
 
Mw. C. Friedman
Mw. M. Jamar
Ouders
 
Mw. D. Ranft
Dhr. J. Wevers
Leerlingen
 
Dhr. D. Bunoza (H5B)
Mw. L. Leentjes (A6A)


Geïnteresseerden worden uitgenodigd contact op te nemen met de MR: voor informatie over de MR kunt U terecht bij Dhr. D. Wertz, of een van de andere leden van de MR.

Via de MR kan ook ik invloed hebben op Rombouts

Vergaderdata

Deel dit bericht