Onze raden


Op het Rombouts vinden we ouderparticipatie erg belangrijk. We zien de ouders als onze belangrijkte partner in de ontwikkeling van onze leerlingen.

In de vervolgpagina's leest u meer over de medezeggenschapsraad en de ouderraad.

Deel dit bericht