Roosters


Onderaan deze pagina vind je diverse roosters.

Je actuele rooster vind je altijd via Magister (https://parkstad.magister.net) of de Zermelo Portal (https://romboutscollege.zportal.nl).
Inloggen bij Zermelo kan met je Office 365-account. Dat is je mailadres (ROleerlingnummer@leerling.rombouts-lvo.nl) samen met het wachtwoord dat je op de computers op school gebruikt.

Via de Zermelo Portal kan je vanaf nu ook de Zermelo app koppelen.
Daarmee kan je het rooster altijd op je mobiel bekijken. Uitleg over de app vind je hier (https://confluence.zermelo.nl/display/HAN/De+Zermelo+app+gebruiken).

Het toetsrooster kan je alleen zien via de Zermelo Portal of Zermelo App.

Tijdschema

Gebruikelijk verlopen lesdagen volgens onderstaand schema:

Les / pauze Tijd
Les 1 8.30 - 9.20 uur
Les 2 9.20 - 10.10 uur
Pauze 10.10 - 10.30 uur
Les 3 10.30 - 11.20 uur
Les 4 11.20 - 12.10 uur
Pauze 12.10 - 12.40 uur
Les 5 12.40 - 13.30 uur
Les 6 13.30 - 14.20 uur
Pauze 14.20 - 14.30 uur
Les 7 14.30 - 15.20 uur
Les 8 15.20 - 16.10 uur
Les 9 16.10 - 17.00 uur


Soms geldt er een verkort lesrooster. Dat kan uit 5 tot 8 lessen bestaan.
Vanaf maandag 29 januari zal in ieder geval op maandag een 40-minuten-rooster worden gehanteerd.
Wanneer er een verkort lesrooster geldt wordt tijdig via de website aan de leerlingen medegedeeld.
Bekijk hieronder de verschillende schema's.

6-8 lessen Tijd
Les 1 8.30 - 9.10 uur
Les 2 9.10 - 9.50 uur
Pauze 9.50 - 10.10 uur
Les 3 10.10 - 10.50 uur
Les 4 10.50 - 11.30 uur
Pauze 11.30 - 12.00 uur
Les 5 12.00 - 12.40 uur
Les 6 12.40 - 13.20 uur
Pauze 13.20 - 13.30 uur
Les 7 13.30 - 14.10 uur
Les 8 14.10 - 14.50 uur

Deel dit bericht