Euregioschool


Het Romboutscollege is een Euregioschool. Dat betekent dat het Rombouts zich inspant om leerlingen actief kennis te laten maken met de "Euregio". Bij de vakken Frans en Duits (maar ook bij andere vakken) wordt aandacht besteed aan de directe omgeving, zowel het Franstalige gebied ten zuiden en westen van Limburg als het Duitstalige deel aan onze oostgrens. Er worden veel excursies en andere activiteiten georganiseerd rondom het thema "Euregio"

Euregio literatuurproject

Een van de projecten waaraan Rombouts deelneemt is het Euregio literatuurproject: "Euregio leest". Binnen dit project lezen scholieren van scholen in Nederland, Duitsland en België zes boeken, uit elk taalgebied twee - vertaald waar nodig. Tijdens diverse bijeenkomsten in de verschillende deelnemende landen overleggen de leerlingen met elkaar over wat zij het beste van de zes boeken vinden. Tijdens deze bijeenkomsten is ook steeds tenminste één van de schrijvers van de zes boeken aanwezig om door de leerlingen ondervraagd te worden.

Tijdens een finale met leerlingen van bijna alle scholen wordt uiteindelijk een winnaar uitgeroepen. In 2016 was de finale op het Romboutscollege. Foto's van deze mooie dag zijn te vinden op onze facebookpagina.

De bijeenkomsten in 2017 vinden plaats in Eupen, Aken en Maastricht. De jury-dag vindt dit jaar plaats in Aken.

Bekijk ook eens

Deel dit bericht