Onderwijs volgens Rombouts


Rombouts onderwijs

Ons onderwijs gaat uit van een doorlopende leerlijn. Dat wil zeggen dat alle belangrijke stappen in je ‘onderwijsloopbaan’ goed op elkaar aansluiten. Dus van het primair onderwijs (basisschool) naar het voortgezet onderwijs (Rombouts), van de onderbouw naar de bovenbouw, en van de bovenbouw naar het MBO, HBO, of WO (universiteit).

Goede begeleiding

Het betekent niet dat de verschillen altijd zo klein mogelijk zijn. Soms is een grotere stap nodig om verder te groeien. Goede begeleiding is daarom heel belangrijk, en die krijg je op het Rombouts.

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Het Rombouts heeft goede contacten met basisscholen. We doen ook mee aan het BoVo-overleg; dat staat voor Basisonderwijs Voortgezet onderwijs overleg. Die samenwerking zorgt voor een goede aansluiting van de basisschool naar het Rombouts.

Zelfstandig werken

In de eerste twee jaar werk je verder aan je kennis, je vaardigheden en je houding. Je krijgt goede begeleiding bij het leren. De docenten helpen je om steeds meer zelfstandig te werken. Je leert om ook zelf te bepalen wat je leerdoelen zijn. Zo raak je gewend aan steeds meer eigen verantwoordelijkheid.

Samen met je mentor

Dat doe je natuurlijk niet alleen, maar samen met je mentor. Je hebt bijvoorbeeld regelmatig gesprekjes met je mentor over je ontwikkeling.

Veilige omgeving

Als leerling in de onderbouw werk je op het Rombouts in een veilige omgeving - de unit. De docenten zorgen dat die unit een vertrouwde basis voor je is.

Deel dit bericht