Zorg


Vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersonen op onze school kan iedereen terecht met klachten over ongewenst gedrag. Dat kan van alles zijn, zoals gewelddadig, opdringerig of pesterig gedrag of discriminatie. De interne vertrouwenspersoon van Rombouts (dhr. F. Stijnen) is altijd beschikbaar voor een gesprek.

Pestprotocol

Rombouts heeft een sterk beleid om pesten aan te pakken en te voorkomen. Onze school werkt daarvoor met een uitgebreid pestprotocol. Daarin kun je lezen hoe het werkt en wat je eventueel kunt doen.

Gezondheidszorg

Je gezondheid is belangrijk. Ook op school besteden we daar aandacht aan. Rombouts is aangesloten bij de schoolartsendienst van de GGD. In het 2e schooljaar krijg je een oproep voor een onderzoek.

Leerlingbegeleiding

Als je problemen hebt (thuis, op school of anders) kun je hulp krijgen. Dat gebeurt discreet en vertrouwelijk. Als er iets is, kun je terecht bij de volgende personen:

  • je mentor
  • een teamleider
  • de leerlingbegeleider (mw. Joosten)
  • een van de vertrouwenspersonen

Leerlingvolgsysteem

Rombouts werkt met een leerlingvolgsysteem: Magister. Dat houdt in dat we van elke leerling belangrijke informatie bijhouden. Die informatie is beschikbaar voor je docenten, maar ook voor je ouders. Zo kunnen zij zien wat je cijfers zijn, en hoe je er voor staat. 

Zorg Advies Team

Naast leerlingbegeleiding hebben we op het Rombouts een ‘Zorg Advies Team’. Dit team houdt zich bezig met de advisering en doorverwijzing van leerlingen als hun problemen niet binnen school zijn op te lossen. Het team bestaat uit: de leerlingbegeleider, (senior)teamleiders en vertegenwoordigers van verschillende professionele zorg- en hulpinstanties, zoals Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk, politie, Bureau Voortijdig Schoolverlaten en GGD.

De belangrijkste taken van het Zorg Advies Team zijn:

- coördineren van de hulp aan zorgleerlingen
- bespreken van de vorderingen en veranderingen in het hulptraject
- doorverwijzen van leerlingen die extra zorg en hulp nodig hebben

De zorgcoördinatorenop het Rombouts zijn mw. van Laar.

Remedial teaching

Als je bij het leren moeite hebt, bijvoorbeeld door dyslexie, kun je persoonlijk begeleid worden door mw. van Laar

Leerlingen die in aanmerking komen voor een Kurzweil licentie krijgen deze van de school. Kijk voor meer info in dit document.

Faalangst

Als je last hebt van faalangst kom je misschien in aanmerking voor een speciale training. Dat hangt af van de mening van de docenten en de mentor, de resultaten van de School Vragen Lijst en het Kerstrapport.

Seksualiteit en intimiteit

Op speciaal verzoek van de ouderraad worden de leerlingen van de 3e klas in speciale bijeenkomsten onder begeleiding van medewerk(st)ers van de Stichting Levensoriëntatie geïnformeerd over allerlei zaken die betrekking hebben op seksualiteit en intimiteit.

Rombouts verzorgt verzorgd

Deel dit bericht