GGD Zuid-Limburg


Wat is de jeugdgezondheidszorg en wat kunnen wij voor jullie school en leerlingen betekenen?

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Tijdens des schoolperiode vinden er drie preventieve gezondheidsonderzoeken plaats. Twee in het basisonderwijs en in de 2e klas van het Voortgezet Onderwijs nodigen wij de leerlingen uit voor het laatste gezondheidsonderzoek. Docenten en leerlingen mogen ook zelf contact opnemen met het team JGZ, als ze vragen hebben. Wij werken nauw samen met school en andere ketenpartners.

Gezondheidsonderzoek

Alle leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs worden uitgenodigd om deel te nemen aan het gezondheidsonderzoek van de Jeugdgezondheidszorg. Dit onderzoek is een vervolg op de gezondheidsonderzoeken die plaatsvonden tijdens de basisschoolperiode. Tijdens het onderzoek, uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige, wordt aandacht besteed aan de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling. Er wordt gekeken naar de lengte, het gewicht en hoe de leerling zich in het algemeen voelt.

Indien nodig wordt tevens gekeken naar gezichtsvermogen, gehoor, houding/rug en de puberteitsontwikkeling. Afhankelijk van de ingevulde vragenlijst wordt er tijdens het onderzoek dieper op onderwerpen ingegaan

Het onderzoek vindt op school plaats en duurt ongeveer 20 minuten.  Als een leerling ergens last van heeft of niet lekker in zijn vel zit, mag hij/zij dit zeker tegen de jeugdverpleegkundige zeggen! Zij vertelt niks door zonder toestemming en kan helpen met problemen. En als de leerling extra hulp of zorg nodig hebt, kijkt ze samen met de leerling wat daarvoor nodig is.

Aanvullende informatie is erg belangrijk

Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we de leerling van tevoren een vragenlijst in te vullen. De uitnodiging en vragenlijsten krijgen de leerlingen toegestuurd naar het adres waarop zij staan ingeschreven bij de burgerlijke stand. In de vragenlijsten komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Het is belangrijk de uitnodiging en vragenlijst aan ouders te laten zien, zodat zij op de hoogte zijn van de uitnodiging en weten waarnaar gevraagd wordt. De ingevulde vragenlijst dienen ze mee te nemen naar het gezondheidsonderzoek. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met alle gegevens. 

Advies

De jeugdverpleegkundige geeft informatie, uitleg en praktische adviezen tijdens het onderzoek.

Vervolgactie

Afhankelijk van het onderzoeksresultaat kan een vervolgactie nodig zijn. De jeugdverpleegkundige nodigt de leerling opnieuw uit of verwijst naar de jeugdarts.

Verwijzing

Als uit de onderzoeken blijkt dat aanvullend onderzoek of behandeling nodig is, kan de jeugdverpleegkundige doorverwijzen naar de huisarts of een andere instantie.

Nabespreking op school

Alles wat besproken wordt tijdens het onderzoek is vertrouwelijk. Na het onderzoek worden de onderzoeksgegevens die voor de school belangrijk zijn, na overleg met de leerling en/of ouder, met de mentor/zorgcoördinator besproken.

Terugdringen schoolverzuim wegens ziekte

Jongeren die vaak verzuimen, lopen een grotere kans om geen diploma te halen dan leeftijdgenoten die weinig lessen missen. Daarmee nemen hun kansen op een goede vervolgopleiding en baan af, terwijl de gezondheidsrisico’s toenemen.

Daarom werkt de Jeugdgezondheidszorg nauw samen met de school en het regionale bureau leerplicht, om het verzuim bij ziekte terug te dringen en achterliggende problemen snel aan te pakken. Je wordt dan uitgenodigd bij de jeugdarts Huub Creemers

Aandachtsgebieden JGZ

  • Overgewicht
  • Hoofdluis
  • Bedplasbegeleiding
  • Vaccinaties: meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden twee HPV prikken (vaccin tegen baarmoederhalskanker).

Vragen of zorgen?

Mocht u als leerling, ouder of docent behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u hiervoor altijd contact opnemen met het team JGZ.

Wij helpen u graag!

Vriendelijke groeten team JGZ,

Antoinette Kec, jeugdverpleegkundige

T: 06-15838725

E: Antoinette.kec@ggdzl.nl

Huub Creemers, jeugdarts

T:046-4856692

E: huub.creemers@ggdzl.nl

Deel dit bericht