Geschiedenis


De school is opgericht op initiatief van een Brunssumse stuurgroep onder leiding van de oud-gemeentesecretaris, de heer P.L.Houben in samenwerking met de paters Franciscanen te Heerlen. Naar één van de paters Franciscanen is de school genoemd. En wel naar de man, die in 1913 de eerste H.B.S. in de regio stichtte: Pater Damascenus Rombouts.

In september 1965 startte het Romboutscollege in een houten noodgebouw op de grens Brunssum-Heerlen aan de Brederostraat. Net op Heerlens grondgebied, want het Romboutscollege was toen nog een dependance van het Bernardinuscollege. Uitbreiding van het gebouw was weldra noodzakelijk. Er kwam een tweede gebouw aan de Vondelstraat. Dat kwam op Brunssums gebied te liggen, omdat de school in 1968 zelfstandig werd. In 1980 volgde de verhuizing naar een permanent stenen gebouw dicht bij het centrum van Brunssum aan de Schoolstraat, met als resultaat een goede accomodatie voor het geven van modern onderwijs.

Behalve het verkrijgen van een goede huisvesting zijn er ook ontwikkelingen geweest op lange termijn. In dat opzicht opzicht is de school duidelijk een deel van de maatschappij. Zo'n ontwikkeling is bijvoorbeeld de democratisering. Vanaf het begin werd toegewerkt naar overleg om alle groeperingen bij de school en bij de opvoeding te betrekken. Er kwam een ouderraad, een leerlingenraad, een docentenraad, een raad van niet-onderwijzende medewerkers en de medezeggenschapsraad.

In 1990 werd de fusie tussen het Romboutscollege en de Mavo Bronsheim gerealiseerd. In augustus 1997 werden alle afdelingen gehuisvest in het gebouw aan de Schoolstraat.

Begin 2005 wordt begonnen met nieuwbouw en de verbouwing van het gebouw aan de Schoolstraat. Tijdens de bouw werd de school tijdelijk ondergebracht in het gebouw aan de Prins Hendriklaan.
Op 1 januari 2005 'verhuisde' het Romboutscollege ook naar een andere stichting. In plaats van onder de toenmalige Bernardinusstichting (tegenwoordig SVO|PL) werd het Romboutscollege onderdeel van stichting LVO.

Met de andere LVO-scholen in Parkstad werkt het Romboutscollege vanaf 2011 intensief samen onder de naam "LVO Parkstad". De andere scholen zijn het Emmacollege en het Grotiuscollege in Heerlen en het Broeklandcollege en het Sint-Janscollege in Hoensbroek.

Bekijk ook eens

Deel dit bericht