LeerKRACHT


Rombouts gaat binnenkort aan de slag met "LeerKRACHT."

LeerKRACHT is een werkwijze waarbij de samenwerking binnen de school, tussen collega's, maar ook tussen en met leerlingen, op een andere manier wordt vormgegeven dan we gewend zijn. Het is een werkwijze waarbij iedereen actief betrokken wordt en waarbij passief blijven eigenlijk niet mogelijk is.

Om zich deze werkwijze eigen te maken zullen op maandag 30 en dinsdag 31 oktober de docenten vanaf 14 uur gezamenlijk aan de slag gaan met de benodigde scholing. Hierdoor vallen op beide dagen de lessen na 13.30 uur uit.

Meer informatie over deze werkwijze is te vinden op www.stichting-leerkracht.nl

LeerKRACHT: elke dag samen een beetje beter.