Rapporten rond VMBO Maastricht en LVO-bestuur openbaar.

Naar aanleiding van de onregelmatigheden bij de schoolexamens bij VMBO Maastricht in het voorjaar van 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs dit najaar verschillende onderzoeken uitgevoerd.
De rapporten zijn na hoor en wederhoor definitief vastgesteld en nu openbaar.

Hieronder volgen de links naar de diverse rapporten als ook de link naar de reactie van Stichting LVO:

         

Onderwijsinspectie            Inspectierapporten

Ministerie van OCW            Persbericht

Stichting LVO                        Persbericht

Onderwijsinspectie            Onderzoeksrapport ADR

Ministerie van OCW           Overzichtspagina