Einde tropenrooster


Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

De ergste hitte is thans weer voorbij en de voorspelling is dat het niet meer zo warm gaat worden als afgelopen week.

Dit houdt in, dat wij m.i.v. maandag, 26 juni a.s. geen tropenrooster meer hebben en weer les gaan gegeven volgens het normale, reguliere rooster.

Hopend u hiermee voldoende ingelicht te hebben, verblijf ik

Met vriendelijk groet,

Peter-Paul Truijen

Locatiedirecteur RomboutsCollege