Herkansing fotograaf en examenfoto


Tijdstip: 08:30 - 12:10
Locatie: Aula / Hal

Op dinsdag 6 februari zal de fotograaf wederom aanwezig zijn op Rombouts. In de aula worden tussen 8:30 en 12:00 uur de leerlingen en collega's ontvangen die op 12 januari afwezig waren of nog geen toestemmingsformulier hadden in geleverd. Let op: leerlingen die nog géén toestemmingsformulier hebben ingeleverd, en wel alsnog op de foto willen, dienen uiterlijk maandag 5 februari een door hun ouders ondertekend formulier in te leveren bij mw. Pingram.

Ook zal op deze dag de bekende examenfoto worden genomen, en we volgens onderstaand schema:

  • VMBO-T  10:30 uur (3e lesuur)
  • VWO    10:50 uur(3e lesuur)
  • Havo    11:20  uur (4e lesuur)

De leerlingen van deze klassen dienen zich op het juiste tijdstip te verzamelen in de centrale hal.

De foto wordt bij goed weer in het atrium (de trapjes vóór de onderbouwkantine) gemaakt.