Roosters


Hier vind je diverse roosters.

Boven in het rooster staat de datum en de tijd dat dit rooster aangemaakt is.

Gebruikelijk verlopen lesdagen volgens onderstaand schema:

Les / pauze Tijd
Les 1 8.30 - 9.20 uur
Les 2 9.20 - 10.10 uur
Pauze 10.10 - 10.30 uur
Les 3 10.30 - 11.20 uur
Les 4 11.20 - 12.10 uur
Pauze 12.10 - 12.40 uur
Les 5 12.40 - 13.30 uur
Les 6 13.30 - 14.20 uur
Pauze 14.20 - 14.30 uur
Les 7 14.30 - 15.20 uur
Les 8 15.20 - 16.10 uur
Les 9 16.10 - 17.00 uur


Soms geldt er een verkort lesrooster. Dat kan uit 5 tot 8 lessen bestaan.
Vanaf maandag 29 januari zal in ieder geval op maandag een 40-minuten-rooster worden gehanteerd.
Wanneer er een verkort lesrooster geldt wordt tijdig via de website aan de leerlingen medegedeeld.
Bekijk hieronder de verschillende schema's.

6-8 lessen Tijd
Les 1 8.30 - 9.10 uur
Les 2 9.10 - 9.50 uur
Pauze 9.50 - 10.10 uur
Les 3 10.10 - 10.50 uur
Les 4 10.50 - 11.30 uur
Pauze 11.30 - 12.00 uur
Les 5 12.00 - 12.40 uur
Les 6 12.40 - 13.20 uur
Pauze 13.20 - 13.30 uur
Les 7 13.30 - 14.10 uur
Les 8 14.10 - 14.50 uur

Deel dit bericht