Mavo • top


Wat is mavo • top?

“Mavo · Top” is een unieke richting binnen het Romboutscollege, gericht op de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het succesvol kunnen voltooien van de havo, en vervolgens het HBO.

Net als leerlingen die het reguliere mavo-programma volgen, doen leerlingen bij mavo · top na vier jaar eindexamen vmbo-t. De leerlingen in het reguliere programma vervolgen daarna normaal gezien hun opleiding op het MBO. Het lesprogramma voor de leerlingen die mavo · top volgen is echter zodanig samengesteld dat zij  een optimale aansluiting op havo-4 krijgen.

Er wordt veel aandacht besteed aan vaardigheden als zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen, analyseren en samenwerken. Alles wordt in het werk gesteld om een goede doorstroom naar de havo te realiseren.

Dat doen we onder andere door:

  • Intensieve begeleiding van de leerlingen mavo top.
  • De pakketkeuze in de bovenbouw mavo top af te stemmen op de profielen op havo.
  • Mavo • top leerlingen krijgen een docententeam met zowel docenten van havo als mavo (eerste- en tweedegraads).

Voor wie is mavo • top geschikt?

Mavo • top is speciaal voor leerlingen die:

-              theoretisch zijn ingesteld;

-              de ambitie hebben om uiteindelijk naar het HBO te gaan;

-              een goede studiehouding hebben;

-              (intrinsiek) gemotiveerd zijn;

Wanneer mag ik naar mavo • top?

Na het eerste schooljaar wordt vastgesteld wie mag doorstromen naar mavo, mavo • top en havo. Dit gebeurt op basis van de cijfers (bevorderingsnormen), het advies van de docenten en eventueel de bevorderingsvergadering.
Tijdens het tweede en derde leerjaar worden nog enkele momenten vastgesteld waarop bekeken wordt of leerlingen alsnog naar mavo • top of zelfs havo kunnen opstromen.

Deel dit bericht